uprava

Za više informacija postavi pitanje:

Mlin Nezić d.o.o.

Sarajevska bb,

76250 Gradačac

Tel: +387 35 820 011

+387 35 816 996

Fax: +387 35 820 011

E-mail: info@mlin-nezic.com

ID broj: 4210123860003

PDV broj: 210123860003